E-kaubanduse olukorrast Eestis ja veebipoe platvormide võrdlus

Voog

Ei ole saladus, et e-kaubandus on ülemaailmselt aasta-aastalt järjest võimsamalt kasvanud. Samas on kirjutatud e-kaubanduse arengutest Eesti kontekstis võrdlemisi vähe. Seetõttu proovin Eesti e-kaubanduse arengud võimalikult arusaadavalt ühte kirjatükki ära mahutada.

E-kaubandus Eestis on tõusuteel

Eestis on aktiivseid internetikasutajaid 88% elanikkonnast, mis on igasuguse veebiäri jaoks väga hea eeldus. Kui vaadata e-kaubandust kasutanud inimeste osakaalu kõikidest internetikasutajatest aastate kaupa, joonistub välja selge kasvutrend:


Allikas: Eesti Statistikaamet


Lihtsamalt öeldes kasutas Eestis mingil kujul e-kaubandust 2015 aastal 543 300 inimest. Käesoleva aasta alguse seisuga kulutas enamik inimesi 3 kuu jooksul e-kaubandusele 100-499 eurot, mis on keskmist sissetulekut arvestades märkimisväärne summa. Võib järeldada, et internetist ei osteta vaid Hiinas toodetud odavkaupa, vaid ka kvaliteetsete brändide omatooteid. Seejuures tellisid tooteid või teenuseid kuni 99 euro eest pea pooled 16-24 aastased ja veidi üle kolmandiku 25-54 ja 55-74-aastased.


Allikas: Eesti Statistikaamet


Eelneva taustal on suhteliselt loomulik, et võimsat kasvu on näidanud ka Eesti e-kaubandus ettevõtete müügitulu. Käesoleva aasta esimese viie kuuga on see 2016 aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud lausa 35%. 


E-kaubanduse käive miljonites eurodes kuude kaupa. Allikas: Eesti Statistikaamet


Seega liigub e-kaubanduses järjest rohkem raha, kuna tarbijad on interneti teel teenuste ja toodete tellimisel üha julgemad.

Milline on üks tavaline Eesti e-pood?

Suurte veebikaubamajade osakaal kõikidest Eesti e-poodidest on suhteliselt väike. Suurim osa kodumaiseid veebipoode on väikesed “nurgapoed”, kus müüakse keskmiselt kuni kuute toodet. Huvitav on see, et kui võtta ette suvaline valim veebipoode, siis on enamikel juhtudel tegemist hobiprojektiga, millega tegeletakse pärast päevatööd lisasissetuleku teenimiseks. Enamasti müüakse seejuures isevalmistatud tooteid või kaupu, mida tuuakse ise maale. Seda kõike muidugi lootuses, et kõrvaläri läheb hästi käima ning annab võimaluse päevatööst loobuda. Vaadates Eesti e-kaubanduses toimuvat, ei ole mingit põhjust arvata, et see nii ei läheks. Seega võib öelda, et praegu on paras aeg oma äriga veebimaailma kolida ja oma hobiga raha teenima hakata.


Kuvatõmmis Lentsius Design veebipoest

Erinevad veebipoe platvormid

Erinevaid võimalusi oma veebipoe loomiseks on rohkem, kui jõuab kokku lugeda. Sisuliselt jagunevad veebipoe platvormid kahte suurde gruppi. 

Esimeseks on tarkvarapõhised lahendused — näiteks Magento või Wordpressil jooksev Woocommerce. Sääraste lahenduste eelis on võimas funktsionaalsus — põhimõtteliselt on võimalik ehitada ükskõik millise võimekusega e-pood. Tarvkavapõhiste lahenduste miinuseks on aga tihtipeale nende keeruline haldamine ning seetõttu muutub ilma tugeva IT-alaste teadmisteta tarkvarapõhisele lahendusele ehitatud e-pood kulukaks kohustuseks. Nimelt vastutab sellisele lahendusele ehitatud e-poe veebimajutuse, turvalisuse ja tarkvarauuenduste eest klient ise. Loomulikult võib seda kõike ka teenusena sisse osta, sellist võimalust pakuvad pea kõik veebiagentuurid, kes tarkvarapõhistele lahendustele veebipoode ehitavad. Haldus- ja hooldustööde igakuine hind jääb seejuures sõltuvalt veebipoest vahemikku paarkümmend kuni paarsada eurot.


Teise suure veebipoe platvormide grupi moodustavad teenuspõhised lahendused. Teenuspõhine platvorm tähendab, et poepidaja maksab iga kuu või aasta mingi teatud summa ning ei pea ise veebimajutuse, turvalisuse ega uuenduste pärast muretsema. See annab poepidajale rohkem aega, et keskenduda kõige olulisemale — oma toodete turundamisele ja müümisele. Lisaks sellele on teenuspõhised lahendused poepidaja jaoks enamasti äärmiselt lihtsad ja mugavad, mis tähendab, et e-poe saab valmis ehitada ja seda hallata ilma igasuguse IT-alase kogemuseta. Isegi kui peaks tekkima mõni keerulisem küsimus, pakuvad teenuspõhised lahendused üldjuhul kõrgetasemelist kasutajatuge.


Kui tarkvara- ja teenuspõhiseid platvorme võrrelda, võib esmapilgul tunduda, et tarkvarapõhisele lahendusele veebipoe ehitamine on odavam, kuna paljud lahendused on vabavarana tasuta kättesaadavad. Samas, tuleks juba platvormi valides arvesse võtta kõikvõimalikke peidetud lisakulutusi nagu veebimajutus, e-poe turvalisus ja tarkvarauuendused. Kui vaadata tarkvarapõhiste lahendustega kaasnevaid kulutusi kogumis, on selge, et poepidajal on soodsam kasutada teenuspõhist platvormi. Kuna teenuspõhised platvomrid pakuvad võimalust tasuda ka kuu kaupa on see just alustava ettevõtja jaoks kõige mõistlikum lahendus.

Populaarseimad teenuspõhised veebipoe platvormid

Eestis laialdasemalt kasutatavad teenuspõhised lahendused on Shopify, Wix, Shoproller ja Voog. Viimased kaks on Eesti ettevõtted, mis annab neile välismaiste pakkujatega võrreldes suure eelise — eestikeelne kasutajatugi. Üldjoontes pakuvad kõik neli platvormi suhteliselt sarnast funktsionaalsust. 


Suuremad erinevused tulevad välja kui võrrelda veebipoe ehitamise ja haldamise loogikat ning lisavõimalusi. Mõeldes oma esimese e-poe loomise peale, tasuks valida selline platvorm, mille kasutamine kõige käepärasem ja mugavam tundub. Kuna enamasti luuakse esimene veebipood sooviga oma äriidee väljavaadetes selgusele jõuda, tasuks veebipoele tehtavad kulutused võimalikult madalad hoida. 


See tähendab, et kui kaks veebipoe platvormi tunduvad ühtviisi mugavad, tasuks alati eelistada odavamat. Ühest küljest seepärast, et laias laastus on nende lahenduste funktsionaalsus niikuinii suhteliselt sarnane ning teisalt seepärast, et platvormi poolt pakutavat taskukohast standardlahendust saab hiljem alati edasi arendada ning ümber disainida.


Seega tasuks alustaval ettevõttel esialgu valida kõige odavam lahendus, millega saab oma veebipoe kiirelt tööle panna ning mida on mugav hallata. Alles hiljem kui on selge, et äriidee on perspektiivikas, tasub asuda standardlahendust oma käe järgi ümber ehitama.

Teenuspõhiste platvormide võrdlus

Nimi Pakett Hind / kuu Tasuta SSL Tooteid Pangalinkide võimalus Vahendustasu Mugavalt tõlgitav
Basic Shopify 25,4€
Piiramatult
Shopify Payments – 0%.
Muud lahendused – 2%
Shopify 69,2€
Piiramatult
Shopify Payments – 0%.
Muud lahendused – 1%
Advanced Shopify 261,92€
Piiramatult
Shopify Payments – 0%.
Muud lahendused – 0,5%
eCommerce 16,50€
Piiramatult
0%
VIP 24,50€
Piiramatult
0%
S 29€
Kuni 250*
0%
M 49€
Kuni 1000*
0%
L 99€
Kuni 5000*
0%
XL 129€
Kuni 10 000*
0%
Standard 11€
Kuni 3
3%
Pluss 17€
Piiramatult
3%
Premium 39€
Piiramatult
0%
* Iga tootevariatsioon loetakse eraldi tooteks.


Kokkuvõtteks võib öelda, et praegu on õige aeg oma veebiäri käima panna või olemasolev äri ka veebiruumis avada. Seejuures ei ole veebipoe platvormi valikul ühte ja ainuõiget valikut.


Kui eesmärgiks on kohe suur veebikaubamaja ehitada ja selle jaoks on olemas suur mitmekümne tuhande euro suurune eelarve, tasub kasutada tarkvarapõhist lahendust, mis on laia ja võimsa funktsionaalsusega. Samas kui eesmärk on uue äri käivitamine, siis tasuks valida võimalikult mugavalt hallatav teenuspõhine lahendus.


Kuna üldjoontes on teenuspõhiste platvormide funktsionaalsus suhteliselt sarnane siis on mõistlik valida erinevatest variantidest soodsaim.