Kuidas kujundada oma veebilehe teksti?

Merle Palk

Kasutajatoe spetsialist

Mõni aeg tagasi kirjutasime sellest, kuidas valida oma veebilehele sisu paremini edasi andvaid pilte. Järgnevas artiklis vaatame, kuidas valida fonti, mis ei oleks nii üldlevinud nagu Times New Roman ning millistest kirjatüüpidest lisaks Comic Sans'ile veel hoiduda.

Veebilehe kujunduses on piltidega võrdväärselt oluline sobiva fondi ehk digitaalse kirjatüübi valik. Õigesti valitud font toob veebilehe sisu hõlpsasti lugejani, jäädes ise samal ajal tähelepanuta.

Millist fonti oma veebilehele valida?

Oma veebilehe jaoks fonti valides tasub meeles pidada mõningaid lihtsaid põhitõdesid — näiteks ei ole soovitatav kasutada ühel veebilehel liiga palju erinevaid kirjatüüpe. Enamasti soovitatakse piirduda kuni kahe, harvem kolme erinevaga. Fontidega liialdamine muudab veebilehe liiga kirjuks ja häirib lugeja keskendumisvõimet. Hea lihtne on kasutada läbivalt ühte või näiteks pealkirjas üht ja sisutekstide puhul teist fonti — nagu näiteks Voo veebilehel.

Voo veebilehe fondid

Kuid kuidas leida tuhandete olemasolevate fontide seast enda veebilehe jaoks sobiv? On täiesti normaalne, kui valid fondi vastavalt sellele, kuidas see sinu arvates veebilehel hea välja näeb. Pea siiski meeles, et seriifidega ehk graafiliste elementidega kirjatüübid (näiteks joonisel olev PT Serif) on selgemini loetavad ja sobivad enamasti sisutekstideks paremini kui seriifideta (sans-serif) fondid. Dekoratiivsetest ja stiliseeritud fontidest võiks pigem hoiduda, ehkki nad võivad mõnel veebilehel pealkirja või märksõnade esiletõstmisel toimida.

PT Serif font
Open Sans font

Teksti stiliseerimine Voo platvormil

Oma veebilehele tekste lisades on vaja need ülejäänud kujundusega kokku sobitada. Tekstide toimetamiseks saab Voo platvormil kasutada selleks spetsiaalselt mõeldud tekstihaldustööriista. Kogu veebilehe üldise disaini haldamine ja kirjatüüpide vahetamine toimub Voo platvormil aga läbi disainitööriista menüü. Meie kujundajad on Voo disainitööriista lisanud arvestatava valiku nii seriifidega kui ka seriifideta fontidest, mille hulgast leiad kindlasti oma veebilehe jaoks meelepärase. Mitmed neist on ka Google Web Fonts’i poolt just veebilehtede jaoks soovitatud nimekirjas nagu Open Sans, Lato, Ubuntu, Arvo, PT Sans ja PT Serif. 

Veebifontidest

Ehkki Voo kujundajad on teinud kõik, et klient saaks fontide vahel valida ja enda veebilehe kujunduse lihtsasti valmis ehitada, tekib mõnikord klientidel soov mõne konkreetse kirjatüübi järele. Uue fondi lisamine on Voo platvormil võimalik — selleks on tarvis kasutada Koodimuutja rakendust.

Fonte saab oma veebilehele lisada olemasoleva faili kujul või valida mõnest veebikeskkonnast sobiv veebifont. Pane tähele, et kui kasutad veebilehel oma arvutisse salvestatud süsteemifonti, võivad erinevate tootjate seadmed neid kasutajale erinevalt kuvada või üldse mitte kuvada. Näiteks töötab Arial font nii Mac'i kui ka Windows'i seadmetel üheselt, kuid Verdana fonti kuvatakse Mac'i seadmetel pisut väiksemana. Süsteemifontide erinevustest tulenevaid võimalikke tõrkeid saab vältida, kui eelistada veebi kaudu serveeritud fonte. 

Veebifonti valides peab tähele panema autoriõiguse piiranguid ja kasutustasusid, kuid internetis leidub ka vabavaralisi (Open Font license) fonte pakkuvaid keskkondi, näiteks nagu Google Fonts, Fontsquirrel ja 1001 fonts. Uue fonti lisamisel peab jälgima, et mõningatel juhtudel ei pruugi kirjatüübiga kaasa tulla kõiki vajalikke tähemärke (näiteks eesti tähestiku täpitähed) või isegi stiile (rasvane kiri, kursiivkiri ja allajoonitud tekst). 

Montserrat fonti stiilid

Kokkuvõtteks

Kõige olulisem fondi omadus on tema loetavus — õigesti valitud font viib veebilehe sisu selgesti lugejani, jäädes ise märkamatuks. Voog on teinud sinu jaoks veebilehe kujundamise hõlpsamaks, tuues välja valiku kaasaegsetest veebifontidest.